Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Protokół SRMA - (Slot Reservation Multiple Access)

Protokół ten posiada mechanizm, który rezerwuje przedziały czasowe, a sieć jest wprowadzana stacja sterująca. Podobnie jak w protokole BTMA kanał transmisyjny podzielony jest na dwa podkanały - komunikatów, (w którym przesyła się dane) i sterujący (w którym przesyła się żądania i odpowiedzi).W odmianie protokołu SRMA-RM stacja mająca dane do wysłania przesyła żądanie do stacji sterującej. Jeśli dotarło ono bezbłędnie, to jest dołączane do kolejki żądań. Kolejka jest obsługiwana w/g dowolnego algorytmu. Jeśli kanał komunikatów może być udostępniony, to stacja sterująca przesyła stacji zgłaszającej kanałem sterującym zezwolenie na nadawanie. W odmianie protokołu SRMA-RAM kanał sterujący podzielony jest na dwa podkanały - żądań i odpowiedzi. Stacja mająca dane do przesłania wysyła żądanie do stacji sterującej. Po bezbłędnym jego odebraniu stacja sterująca w kanale odpowiedzi przekazuje informację wyznaczającą czas, w którym stacja zgłaszająca może rozpocząć transmisję danych.

Ostatnie komentarze na forum