Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Darmowy Internet od Aero2

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić podstawowe informacje bezpłatnym Internecie szerokopasmowym, który miał być udostępniany a terenie całej Polski. Czy firmie Aero2 udało się zrealizowanie postanowień przetargu?

Spółka Aero2

O spółce Aero2 zaczęło być głośno, gdy uzyskała pozwolenie na użytkowanie pasma sieciowego, ze szczególnym naciskiem na świadczenie usług bezprzewodowych. Następnie po dwóch latach  - w maju 2011 roku, firma wygrała dodatkowo przetarg, w ramach którego wraz ze współpracownikiem – przedsiębiorstwem Sferia, budować ma i modernizować istniejącą obecnie infrastrukturę sieci bezprzewodowej, w celu dopasowania jej standardów do obecnie istniejących technologii, dzięki czemu cały obszar Polski ma zostać objęty działaniem szerokopasmowego Internetu opartego o rozwiązanie HSPA +. Rozwiązanie to jest przez spółkę stopniowo, lecz sukcesywnie wykonywane, dzięki czemu na początku roku 2011 już prawie 60 % mieszkańców kraju może korzystać z usług telekomunikacyjnych trzeciej generacji oferowanych przez firmę. Aby zapewnić jeszcze większy komfort użytkowników pasm, przepustowość przy przesyłaniu pakietów plików zwiększono z 21 do 28 Mb/s, a według firmy prędkość ta ma być w dalszym ciągu zwiększana, oraz zabezpieczana poprzez systemy szyfrujące połączenia, dzięki czemu zmniejszona zostanie możliwość uzyskania dostępu do danych użytkownika przez osoby niepowołane.

Jednak mimo sporego zainteresowania korzystaniem z usług, firma wykorzystała wiele działań o niejasnym charakterze prawnym, nie do końca zgodnym z postanowieniami przetargu, a dodatkowo działanie przedsiębiorstwa miało według konsumentów na celu bardziej zniechęcenie użytkowników usługą, niż przyciągnięcie nowych. Najlepszym przykładem może tu być procedura pozyskiwania samej karty dostępowej, dzięki której możliwe było korzystanie z usług sieciowych. Mimo, że w teorii Internet proponowany przez Aero2 miał być darmowy, za kartę należało zapłacić 50 złotych bezzwrotnej kaucji, aby otrzymać możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci. Nie to jednak wzbudziło największe oburzenie wśród zainteresowanych tymi usługami. Na wielu forach oraz panelach dyskusyjnych przeczytać można, iż jednym z największych problemów była konieczność osobistego stawienia się w głównej siedzibie Aero2, która znajduje się w Warszawie, w celu potwierdzenia tożsamości, po czym dopiero można było otrzymać wspomnianą kartę. Niezgodność z postanowieniami przetargu w kwestii obsługi konsumenckiej nie przeszła bez echa i postanowiono wystosować skargę do  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowił zainteresować się sprawą. Zgodnie z jego ustaleniami, praktyki takie są niezgodne z prawem, czyniąc w teorii darmowy Internet źródłem komunikacji jedynie dla wybranych osób, które dodatkowo muszą zgłosić się osobiście w siedzibie, po wpłaceniu dość wysokiej kaucji. Dzięki tej interwencji, we wrześniu bieżącego roku wprowadzono istotne zmiany w regulaminie świadczenia usług Internetowych.

 

Zmiany  regulaminowe

Zmiany wprowadzone przed przedsiębiorstwo opierają się w największym stopniu na zażaleniach, które zgłaszali konsumenci. W związku z tym postanowiono zmniejszyć opłatę prowizyjną uiszczaną za otrzymanie karty. Nie podjęto działań w celu jej całkowitego zniesienia, jednak obecnie jest to koszt rzędu 20 złotych, co o wiele mniej godzi w kieszenie użytkowników zainteresowanych tą formą otrzymywania usług internetowych od Aero2. Drugą, niezwykle istotną zmianą, jest zmiana procedury odbierania karty dostępowej. Nadal można ją odebrać w głównej siedzibie warszawskiej, jednak w przypadku niemożności kontaktu osobistego z przedstawicielem, karta SIM wysyłana jest drogą pocztową w liście poleconym, dzięki czemu uzyskać ją mogą użytkownicy z najdalszych krańców Polski. Funkcjonalność ta nie jest jednak darmowa i aby otrzymać kartę listownie, należy wnieść opłatę wysokości 7 złotych. Wszyscy abonenci sieci, którzy wcześniej wnieśli wyższą opłatę, mogą teraz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej różnicy, bądź całkowitej równowartości wpłaconej sumy. Również komunikacja w tę stronę została usprawniona, gdyż wszelkie wnioski i zapytania należało wcześniej kierować do siedziby firmy osobiście. Jak zatem widać, dzięki szumnym protestom społeczności użytkowników, powoli lecz skutecznie udaje się wprowadzać odpowiednie usprawnienia w systemie.

Jak wygląda funkcjonowanie sieci po zmianach?

Mimo początkowo powitanych z zadowoleniem zmian świadczenia usług, pewne kwestie nadal nie zostały uregulowane i sprawiają sporo problemów użytkownikom, którzy chcieliby uzyskać darmowy dostęp do Internetu dzięki usługom Aero2. Pierwszym z problemów jest dosyć powolna rozbudowa infrastruktury sieci, przez co nie jest ona dostępna na terenie całej Polski, a jedynie na wybranych obszarach kraju. Oczywiście sieć jest w trakcie modernizacji i poszerzania o nowe lokalizacje, jednak mimo wszystko nawet założony plan rozwoju pozostawia wiele mniejszych miejscowości i wsi bez dostępu do usług telekomunikacyjnych, faworyzując większe metropolie i miasta z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tysięcy. W takich miejscach możemy być prawie pewni, że znajdziemy się w zasięgu działania sieci Aero2. Użytkownicy zaznaczają również, iż udostępniona przez firmę mapa dostępowa, wskazująca miejsca objęte zasięgiem usług jest niezwykle nieprecyzyjna, i zawarto w niej miejsca, w których zasięg powinien występować, jednak nie ma możliwości połączenia z siecią.

Jest to niestety dopiero czubek góry lodowej , kolejną bolączką technologiczną jest brak dostępnych w ofercie firmy urządzeń, które obsługiwałyby standard 3G (routery, karty sieciowe). Z tego powodu, każdy z użytkowników który chciałby skorzystać z tego typu usług jest skazany na zaopatrzenie się w niezbędny osprzęt we własnym zakresie, co w dalszym stopniu powiększa koszty użytkowania Internetu, który w założeniach miał być całkowicie wolny od opłat. Dodatkowo, nie każde z urządzeń spełnia standardy sieciowe stawiane przez karty SIM i aby zakupione urządzenie nie okazało się bezużyteczne, konieczne jest zapoznanie się z rozpiską obsługiwanych akcesoriów sieciowych na stronie firmy. Jest to niestety koszt od 200 do nawet 400 złotych.

Problemy występują również w kwestiach organizacyjnych i dotykają problemów obsługi konsumenta. W dalszym ciągu rozprowadzanie kart drogą pocztową, nawet mimo licznych wniosków i zapytań, jest utrudnione i rozciągnięte w czasie. Brakuje jasno postawionych kryteriów przyznawania kart, a użytkownicy po złożeniu wniosku nie są informowani czy został on rozpatrzony pozytywnie czy odrzucony. Istnieje również problem z terminami wydawania kart SIM aktywujących usługę. Mają one być wydawane w zależności od daty w jakiej został złożony wniosek i wpłacona kaucja, więc teoretycznie decyduje kolejność wysyłanych zamówień. W tej kwestii również doszukać się można znacznych nieścisłości. Firma Aero2 nie podaje żadnych danych na temat czasu trwania i rozpatrywania wysłanego wniosku. Często procedura może trwać nawet około miesiąca, w czasie którego przyszły użytkownik nie otrzymuje żadnego powiadomienia o procedurach jakim jest poddawany oraz o ich wyniku. Wszystkie te kwestie sprawiają, że szumnie zapowiadana oferta darmowego Internetu przestaje wydawać się tak zachęcająca, zanotowano również znaczny spadek liczby zgłoszeń po nowe karty SIM. Na co jednak liczyć mogą osoby, które przebrnęły przez całą procedurę rejestracji i otrzymały kartę, a także posiadają niezbędny osprzęt?

 

Funkcjonalność sieci

Niestety na użytkowników nie czeka w tym miejscu zbyt wiele. Firma na swojej stronie podaje bardzo okrojone informacje dotyczące swojej oferty udostępniania przesyłu danych. Wyczytać można na przykład, iż w ciągu pierwszego roku użytkowania prędkość maksymalna pobierania pakietów danych nie przekroczy, nawet w przypadku małej ilości korzystających z sieci osób, 256 Kb/s. W przypadku kolejnego roku użytkowania sieci, przewidziany jest bonus lojalnościowych, którego szybkość transferu wynosi 512 Kb/s, z czym warto pamiętać, że również jest to wartość nieprzekraczalna. Kiedy już uda się połączyć z Internetem, przed dłuższym użytkowaniem chroni brama czasowa, ograniczająca długość sesji dla użytkownika indywidualnego do 1 godziny. Jedynym sposobem na dalsze korzystanie z Sieci jest rozłączenie połączenia i ponowne podłączenie się do pasma Aero2. Na forach przeczytać można wiele skarg użytkowników dotyczących utrudnienia korzystania z właściwego wykorzystywania zasobów sieciowych, gdyż podczas ściągania z sieci większych plików, transfer zostaje gwałtownie przerwany, a plik utracony.

Podsumowanie

Jak można wyczytać z treści artykułu, rozwiązanie proponowane przez Aero2, jak i cała idea ogólnopolskiego dostępu do szerokopasmowego Internetu potrzebuje jeszcze wiele usprawnień, zarówno w kwestii technicznej jak i konsumenckiej. Firma wykorzystuje zaledwie niewielki procent możliwości oferowanych przez pasmo 900 MHz i 2,5 GHz. Opłaty za dostęp do sieci jak i zakup wymaganego osprzętu skutecznie zniechęcają kolejnych użytkowników, tak samo jak długi czas oczekiwania na rozpatrywanie wniosków. Pozostaje jedynie czekać na dalszy rozwój infrastruktury sieci i obiecane przez firmę Aero2 udogodnienia mające na celu zwiększenie komfortu korzystania z usług. W planach rozwojowych firmy znaleźć można zniesienie limitów czasowych dotyczących pojedynczego połączenia, jak również dalsze zwiększanie prędkości przesyłanych danych. Użytkownikom zaś pozostaje jedynie czekać na usprawnienie całej sieci przesyłowej, jak i obsługi konsumenta zapewnianej przez firmę.

Podobne publikacje

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Debopriya
14-12-2015 godzina 02:22:19
Ah, i see. Well thta\'s not too tricky at all!\" http://orssmbijtyq.com [url=http://jsbjhvxsu.com]jsbjhvxsu[/url] [link=http://gjsonxr.com]gjsonxr[/link]
Gość: Cansu
12-12-2015 godzina 07:34:19
No more s***. All posts of this quialty from now on
Gość: Shakil
12-10-2015 godzina 04:02:55
In awe of that anrsew! Really cool! http://gyktvnwngqo.com [url=http://ieroue.com]ieroue[/url] [link=http://bdkefmf.com]bdkefmf[/link]
Gość: Bagish
12-04-2015 godzina 01:53:35
Wowza, problem solved like it never haedenpp.
Gość: Jakrayut
12-03-2015 godzina 20:00:21
Ppl like you get all the branis. I just get to say thanks for he answer.
Gość: Adame
20-11-2011 godzina 00:20:45
No ladny mi to darmowy internet. Predkosc 256 Kb/s i mozna korzystac tylko godzine hehe :) Zawsze cos, ale jak darmowy to darmowy. Nie powinno byc chociaz tego ograniczenia czasowego.
Wszystkie komentarze (6)