Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Połączenia ad-hoc

Połączenia typu ad-hoc są niezwykle wygodnymi połączeniami bezpośrednimi, używanymi przez posiadaczy urządzeń bezprzewodowych do wymiany danych audio, wideo oraz tekstowych. Warto więc przyjrzeć się im bliżej.

Sieci ad-hoc

Jak doskonale wiadomo, systemy i infrastruktury sieciowe stale się zmieniają oraz ewoluują. We wcześniejszych artykułach omawialiśmy już różnorodne sieci, takie jak WAN, LAN, WiMAX. Poza nimi, równie często słyszy się o rozwiązaniu sieci natychmiastowych, tak zwanych ad-hoc. Czym różnią się one od standardowych systemów sieciowych, jakie funkcje zapewniają i gdzie znalazły zastosowanie? Te i inne aspekty omówimy w poniższym artykule.

Czym jest sieć ad-hoc?

Sieci oparte o architekturę działania typu ad-hoc są niezwykle wygodne, jako że nie jest konieczne tworzenie żadnych specjalistycznych połączeń ani użytkowania dużych ilości okablowania. Wszystko dzięki bardzo prostej i funkcjonalnej zasadzie, która mimo,  że jest w dosyć dużej mierze ograniczona do podstawowych usług, to sprawdza się doskonale. Cała zasada pracy w sieci ad-hoc polega na łączeniu się ze sobą kilku lub kilkunastu urządzeń przenośnych, które korzystając z siebie nie tworzą uszeregowanej, ustandaryzowanej całości, natomiast mogą wymieniać się między sobą pakietami danych multimedialnych. Wszystko to, możliwe jest dzięki niezwykle ciekawemu rozwiązaniu, opartemu o zasadę równego stopnia istotności każdego z elementów sieci, dzięki czemu każda z jednostek roboczych działających w danym połączeniu może pełnić rolę zarówno klienta odbierającego dane, jak również mogą je przesyłać, działając jako punkty dostępowe. Niejednokrotnie funkcje te wykonywane są jednocześnie (na przykład w sytuacji, gdy pobierane są dane od jednej jednostki roboczej, po czym przesyła się je innej). Takie rozwiązanie technologiczne nie wymusza więc istnienia stacjonarnych sieci z punktami dostępowymi, jako że każde z urządzeń może pełnić taką funkcję. W przypadku sieci ad-hoc dosyć częstym zjawiskiem jest wykorzystywanie procesu floodingu. Jest to rozwiązanie używane w technologiach komputerowych i sieci bezprzewodowych, na podstawie dany pakiet z informacjami zostaje rozesłany do wszystkich elementów znajdujących się obecnie w sieci. Brak centralnego punktu zarządzającego wszystkimi węzłami sieciowymi pozwala na znaczne rozszerzenie skali sieciowej, w której każdy z elementów dodatkowo rozszerza zasięg działania całości połączenia bezprzewodowego. W przesyle udział bierze jedno lub więcej pasm częstotliwości, które mogą być używane naprzemiennie w celu uzyskania stabilnego przesyłu danych. Standardowymi częstotliwościami przesyłowymi są pasma identyczne, jak w przypadku stacjonarnych urządzeń sieciowych  - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Z uwagi na podobne parametry sieciowe, w obecnych rozwiązaniach ad-hoc wprowadza się tryb przesyłu IEEE 802.11, standardowego rozwiązania używanego w przypadku implementacji i tworzenia połączeń sieciowych korzystających z fal radiowych.

Brak wewnętrznej struktury sieciowej, występującej w przypadku wszelkich innych połączeń pozwala na zastosowanie połączenia typu ad-hoc w przypadku wielu aplikacji, które nie wymagają jednego punktu dostępowego, natomiast opierać się mogą na pojedynczych węzłach. W takim przypadku wystarczą dwie karty sieciowe, które działają na jednakowych częstotliwościach nadawania i wyszukują się nawzajem.

Zastosowania sieci ad-hoc

Jednym z głównych celów, dla których rozpoczęto badania nad szybką i niezawodną siecią, niewymagającą dodatkowych punktów stacjonarnych, były zadania ściśle powiązane z wojskowością. Amerykańska armia potrzebowała sieci, która może funkcjonować w oparciu o pojedyncze, niezwiązane ze sobą węzły komunikacyjne, których zakres działania można modyfikować wedle zapotrzebowania. Połączenia ad-hoc stosowano pierwotnie właśnie w wojsku w przypadku działań wojennych, w celu zapewnienia żołnierzom sił morskich, lądowych i powietrznych wspólną komunikację, oraz wzajemne przesyłanie sygnałów o położeniu danej jednostki względem innych. Gdy okazało się, że rozwiązanie to można wykorzystywać z powodzeniem, przeszło ono z rąk wojskowych w ręce przedsiębiorców, którzy zauważyli potencjał drzemiący w rozwiązaniu i zastosowali je w przypadku technologii komercyjnych.

Jednym z podstawowych zastosowań w przypadku technologii ogólnodostępnych jest używanie rozwiązania ad-hoc w telefonach komórkowych, wszelkiego rodzaju smartfonach oraz palm topach. Dzięki wbudowanej karcie sieciowej, działającej na zasadzie obsługi standardu Bluetooth lub Wi-Fi, możliwe jest bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniami w celu przesyłania pakietów danych w określonej odległości. W obecnych telefonach i smartfonach czwartej generacji  usług telekomunikacyjnych, możliwe jest tworzenie wideokonferencji pomiędzy użytkownikami, w których istnieje możliwość jednoczesnego przesyłania danych audio, wideo oraz tekstowych. Innym przykładem zastosowania połączenia bezpośredniego pomiędzy użytkownikami, są systemy obsługiwane przez konsole do gier. Przy ich pomocy możliwe jest połączenie się z drugim urządzeniem tej samej firmy dzięki wbudowanej karcie sieciowej. Poza wysyłaniem tradycyjnych danych multimedialnych, możliwe jest używanie dwóch konsol jednocześnie w celu przełączenia trybu dla pojedynczego gracza w tryb multi-player. Najnowocześniejsze gry dają możliwość jednoczesnej rozgrywki w 16 osób w przypadku właściwie skonfigurowanych konsol oraz posiadania jednej wersji pliku wsadowego z aplikacją. Obecnie producenci aparatów cyfrowych odkryli również możliwości drzemiące w szybkim łączeniu pomiędzy dwoma urządzeniami. Przy jego zastosowaniu, dwóch użytkowników może udostępniać dane w formie zdjęć, pobierać je z innego aparatu lub przeglądać je prosto z karty znajdującej się w urządzeniu docelowym.

Zalety i wady technologii

Jak wspominaliśmy o tym przy okazji sieci LAN oraz WAN, każdy ze sposobów połączeń ma swoje zalety, jak również czynniki problematyczne, które uniemożliwiają wprowadzenie rozwiązania we wszystkich sferach, w których potrzebna jest wymiana danych. Jednym z największych plusów połączenia ad-hoc jest prostota rozwiązania i brak konieczności posiadania stacjonarnego punktu dostępowego, który musiałby obsługiwać przenośne jednostki robocze. Brak konieczności ustanawiania oddzielnego Access Pointu umożliwia znaczne oszczędności w przypadku używania połączenia z większą ilością użytkowników. W takim przypadku wystarczą jedynie urządzenia mobilne. Niezwykle proste są również procedury dotyczące konfiguracji oraz samej implementacji połączenia. Administrowanie siecią odbywa się przy pomocy podstawowych opcji oraz systemów działania udostępnionych przez producenta danego urządzenia, natomiast połączenie wiąże się najczęściej z wybraniem jednej z opcji łączności bezprzewodowej z menu kontekstowego.

Te niezaprzeczalne zalety czyniłyby z połączeń ad-hoc groźnego konkurenta innych sieci, gdyby nie fakt , że takie rozwiązanie technologiczne ma również swoje mankamenty. O ile podstawowe opcje konfiguracyjne są udostępnione dla każdej z jednostek oddzielnie, nie może być mowy o administracji siecią, z powodu braku jasno określonego urządzenia centralnego. Z tego też powodu niemożliwym staje się ochrona przesyłanych i udostępnianych pakietów danych, nie istnieje również ewentualność ustanowienia hasła dostępowego zabezpieczającego całą działającą sieć. Połączenia ad-hoc zwane są często systemem łączności niestrzeżonej, w przypadku której każde z urządzeń znajdujących się w pobliżu innych jednostek może się stać elementem całości sieci i bez przeszkód korzystać z danych składowanych na innych czytnikach, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich wykradzenia lub niewłaściwego użycia. Innym z problemów jest niemożność integracji połączenia ad-hoc z bezprzewodowym systemem LAN, przy pomocy, którego mała sieć bezpośrednia uzyskałaby dostęp do globalnej sieci Internet. Efektywność działania sieci zależy również w dużej mierze od zasięgu, jaki może wytworzyć każde z urządzeń. W przypadku korzystania z takiego połączenia w dużym mieszkaniu lub bloku, użytkownicy nie powinni mieć problemów z zasięgiem, jednak w przypadku dużej ilości przeszkód terenowych dzielących dwie lub więcej jednostek roboczych, mogą występować problemy z połączeniem, utrata zasięgu lub zauważalne przestoje w przesyłach pakietów danych.

Podsumowanie

Podsumowując, sieć ad-hoc jest rozwiązaniem bardzo dobrym w przypadku konieczności szybkiej wymiany danych pomiędzy dwoma lub większą ilością urządzeń bezprzewodowych znajdujących się jednocześnie w nieznacznym oddaleniu od siebie. Głównym atutem, na który wskazują specjaliści od technologii komunikacyjnych jest brak konieczności ustanawiania Access Pointu mającego za zadanie kontrolę i właściwe rozdzielanie pakietów danych. Z drugiej jednak strony, brak takiej możliwości zmniejsza bezpieczeństwo przesyłanych danych praktycznie do zera, przez co połączenia bezpośrednie powinny być używane jedynie przez osoby zaufane, w celu zmniejszenia możliwości ingerencji w prywatne dane przesyłane przez użytkowników jednostek roboczych znajdujących się w sieci. Brak bezpośredniego dostępu do Internetu z poziomu ad-hoc sprawia, że nie możliwe jest użycie połączenia w szerszym zakresie. Pozostaje ono więc głównym medium szybkiej wymiany plików, ustępującym jednak znacznie pod względem technologicznym bezprzewodowemu połączeniu WLAN (Wireless Local Area Network – bezprzewodowa sieć lokalna)

Podobne publikacje

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Corinne
14-12-2015 godzina 02:22:36
sites offer services to busniesses and individuals to write their blogs or business web pages. looking for good seo content writers is not easy to do when you want to increase your website or blog traffic. the more traffic to your website or blog, the higher search engines http://ryadhachk.com [url=http://wriafdms.com]wriafdms[/url] [link=http://ijvjfn.com]ijvjfn[/link]
Gość: Chris
12-12-2015 godzina 07:34:17
their fields and untsredand what it takes to write successful posts time after time. business owners and marketers who are interested in creating a presence on the internet often turn to web content writers for articles, web pages, press releases and product reviews that are professionally wri
Gość: Omotolani
12-10-2015 godzina 04:02:55
Well you know mine subjects, titels and key elements planned months in advance on a spreadsheet as we have a few people that contribute to the blog, so it helps keep people organised..well, most of the time! http://lebefvq.com [url=http://gjxwmdb.com]gjxwmdb[/url] [link=http://deguwfxmbm.com]deguwfxmbm[/link]
Gość: Shivraj
12-04-2015 godzina 01:53:41
another very effective mehtod of gaining online recognition and making money is to join a reputable and reliable web content provider company. it will be good to check out whether the site has high volume traffic movements and are doing well online.following the guidelines of the company after
Gość: Lukas
12-03-2015 godzina 20:05:07
good word processor like word, open ofifce writer, and works etc. check your written content at a plagiarism-checking website like plagiarism.org, plagium.com, and copyscape. formattingselect an appealing font and good font size of your normal text, sub-headings and headings. you can also use h
Wszystkie komentarze (5)