Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Power over Ethernet

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jednej z ciekawszych technologii sieciowych, która pozwoliła w znacznym stopniu ograniczyć ilości wykorzystywanego kabla dzięki wykorzystaniu łącza Ethernet.

Na łamach naszego portalu wiele miejsca poświęcamy różnorodnym rodzajom sieci i rozwiązaniom ułatwiających lub rozszerzających ich zastosowanie. Podobnie będzie także dzisiaj, jako że pragniemy przedstawić popularne rozwiązanie wykorzystywane już od ponad dziesięciu lat w różnych modelach połączeń pomiędzy urządzeniami, znacznie zwiększając ich efektywność. Dziś przyjrzymy się rozwiązaniu, które przesunęło granice rozwoju technologicznego, ukazując niezwykle możliwości jakie niesie za sobą zastosowanie tradycyjnego kabla Ethernet. Mowa o technologii noszącej nazwę PoE. Czym jest i jak działa? Zapraszamy do lektury artykułu.

Informacje ogólne

PoE jest anglojęzycznym skrótem, którego rozwinięcie to Power over Ethernet (w wolnym tłumaczeniu – zasilanie za pomocą Ethernetu). Jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie to pozwala na dostarczenie energii urządzeniom peryferyjnym, będącym elementami sieci za pomocą kabla Ethernetowego, za którego pomocą przesyłane są także pakiety danych. Pozwala to na poczynienie znacznych oszczędności, zwłaszcza w przypadku rozległych sieci, w przypadku których konieczne byłoby wykorzystanie bardzo dużych ilości kabli. Mimo, że rozwiązanie w swojej pierwotnej formie coraz częściej wychodzi z użytku, spotkać można jego nowoczesne implementacje. Jedną z nich jest podłączenie routera przesyłającego dane za pomocą technologii Wi-Fi do gniazdka przy użyciu kabla RJ-45, dzięki czemu ilość koniecznych podłączeń ograniczona jest do absolutnego minimum, bez zauważalnego pogorszenia jakości pracy sieci.

Innymi z urządzeń często wykorzystywanymi w przypadku połączeń typu PoE są tak zwane splitery oraz injectory, umożliwiające administratorom na rozdzielenie lub połączenie dwóch kabli: przesyłowego oraz zasilającego. W przypadku pierwszego z urządzeń, kabel Ethernetowy, za pomocą którego przesyłany jest zarówno prąd do urządzenia peryferyjnego oraz pakiety danych zostaje rozdzielony dzięki dwóm gniazdom splitera na osobne przewody odpowiedzialne za zasilanie oraz transfer informacji. Injectora używa się w sytuacji odwrotnej, kiedy posiadając urządzenie peryferyjne nieobsługujące standardu PoE użytkownik chciałby je zasilać przy wykorzystaniu złącza RJ-45.

Warto także nadmienić, iż obecnie w branży komputerowej dostępne są dwa typy rozwiązania Power over Ethernet, różniące się głównie oferowanymi możliwościami przesyłania napięcia do urządzeń działających w sieci. Pierwszym z nich jest tak zwany protokół IEEE 802.3af-2003, który, zgodnie z nazwą, ujrzał światło dzienne w roku 2003. Umożliwia on na dostarczenie każdemu z komponentów sieci zasilania o wartości 15.4 W. Jak zostało to dowiedzione przez specjalistów z branży, jest to jednak moc czysto teoretyczna, jako że jest ona po części wytracana podczas przesyłania. Straty energii zależą także od długości połączenia pomiędzy gniazdkiem a elementem sieci. Obliczono jednak, że w większości przypadków efektywna wartość dostarczanego zasilania wynosi 12.95 W. Z uwagi na ten fakt konieczne jest właściwe dopasowanie osprzętu, który będzie w stanie działać właściwie w powyższych warunkach. Ustalono bowiem iż zbyt niskie napięcie może uniemożliwić wykorzystywanie przez urządzenia ich pełnych możliwości, natomiast w przypadku zbyt dużego zasilania sprzęt ulec może uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu.

W roku 2009 przedstawiono także ulepszoną wersję technologii, określaną mianem PoE Plus. Oparta jest ona na protokole IEEE 802.3at-2009 i pozwala użytkownikom na zasilanie urządzeń peryferyjnych mocą do 25.5 W. Doświadczalnie potwierdzono także, iż przy zastosowaniu czterech par kabla Ethernetowego piątej kategorii możliwe jest uzyskanie 51 W mocy dostarczanych do każdego z komponentów sieci. Istotną zaletą ulepszonej wersji technologii jest także wysoka jakość i szybkość przesyłu danych, która wynosi aż 100 Mb/s. Dzięki tak wysokim możliwościom transferu danych, rozwiązanie PoE Plus znalazło zastosowanie w rozległych sieciach monitoringu, jako że pozwala ono na przesyłanie obrazu z kamer w jakości Full HD w czasie rzeczywistym przy zachowaniu pełnej płynności. Maksymalna odległość pomiędzy gniazdkiem a urządzeniem peryferyjnym połączonym we wspomniany sposób to 100 metrów, co tworzy pewne ograniczenia, zwłaszcza w przypadku rozległych połączeń, które muszą wykorzystywać dodatkowe źródła zasilania lub zostać podzielone na podsieci zasilane z oddzielnych gniazdek elektrycznych.

Dodatkową zaletą standardu jest także brak konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania, takich jak akumulatory oraz baterie. Na forach internetowych można się także spotkać ze stwierdzeniem, iż PoE umożliwia bezpośredni dostęp do sieci, bez konieczności oddzielnego podłączania każdej z jednostek roboczych do routera czy modemu. Wystarczy, aby jeden z komputerów miał dostęp do zasobów sieciowych, które następnie wykorzystywać mogą inni użytkownicy połączeni ze sobą bezpośrednio, tak jak ma to miejsce w przypadku infrastruktury sieciowej polegającej na połączeniu lokalnym.

Kabel Ethernetowy używany do jednoczesnego przesyłania prądu oraz pakietów danych okazuje się również być o wiele lepszym rozwiązaniem w porównaniu do kabla USB spełniającego podobne funkcje. Jedną z kwestii przemawiających za wykorzystaniem tego pierwszego jest niezaprzeczalnie cena, która w przypadku łącza niższej kategorii potrafi być kilkakrotnie niższa od kabla USB, zwłaszcza najnowszej, trzeciej generacji. Inną istotną zaletą typowej skrętki jest jej znacznie większa wydajność, jeżeli chodzi o możliwość połączenia urządzeń peryferyjnych znajdujących się w znacznym oddaleniu od siebie. Nowocześniejszy kabel USB może zostać zastosowany do połączenia komponentów sieciowych znajdujących się od w odległości do 5 metrów od siebie, co stanowić może znaczny problem głównie w przypadku sieci rozległych, na które składają się dziesiątki lub setki działających jednocześnie komponentów. Dodatkowo, połączenie takie charakteryzuje się bardzo niskim przesyłem mocy, dochodzącym maksymalnie do 2.5 W.

 

Zastosowanie

Dzięki maksymalnemu ograniczeniu ilości potrzebnego okablowania, technologię PoE oraz PoE Plus implementuje się w znacznej ilości urządzeń będących komponentami sieci, jak również w samodzielnie. Do pierwszej kategorii zaliczyć można między innymi telefony obsługujące standard IP oraz VoIP, bezprzewodowe punkty dostępowe czy routery oraz switche sieciowe. Co ciekawe, zastosowań standardu jest o wiele więcej, w zależności od indywidualnych preferencji lub profilu danej firmy. Spotkać się można na przykład z zastosowaniem PoE w niewielkich sieciach złożonych z urządzeń wskazujących czas lub datę, do których dane wprowadzane są za pomocą komputera głównego oraz odpowiedniego protokołu. Podobnie zastosowanie Power over Ethernet stosowane jest w przypadku sieci kamer monitorujących posiadających własny adres IP oraz interkomów w dużych firmach, które zarządzane oraz kontrolowane są przy użyciu jednostki głównej. Pozwala to na łatwą kontrolę nad każdym z komponentów takiego połączenia, jak również gromadzenie danych w jednym miejscu w celu ich późniejszego wykorzystania lub zarchiwizowania.

U szczytu swojej popularności PoE stosowane było także na szeroką skalę w domowych urządzeniach sieciowych, takich jak routery ADSL oraz Wi-Fi. Obecnie jednak jest to rozwiązanie stosowane coraz rzadziej, zwłaszcza z uwagi na niewielką kompatybilność z najnowocześniejszymi komponentami sieci. Implementację standardu ograniczono głównie do routerów przesyłających dane w sposób bezprzewodowy, jako że technologia pozwala na dowolne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniu oraz jego odpowiednie wkomponowanie w wystrój, w czym pomaga niewielkie zapotrzebowanie za okablowanie.

Podsumowanie

Technologia PoE, mimo, iż lata swojej świetności ma już za sobą, okazała się doskonałym rozwiązaniem zwiększającym wydajność sieci stosowanych w przemyśle i biznesie. Głównymi zaletami wyróżniającymi standard są niskie koszty podłączenia oraz eksploatacji, niewielkie zapotrzebowanie na okablowanie oraz jego niska cena, brak konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, jak również możliwość uzyskania dostępu do zasobów sieciowych przez wszystkie jednostki robocze w sposób podobny do oferowanego przez połączenie LAN. Mankamentem jest niekompatybilność urządzeń obsługujących wspomniany standard z nowszymi komponentami sieciowymi, co prowadzi do konieczności poczynienia dalszych wydatków na zakup injectorów lub spliterów w celu zapewnienia właściwego działania osprzętu. Co więcej, podkreślić trzeba także kwestię wytracania mocy podczas przesyłu, co prowadzić może do niewłaściwego funkcjonowania urządzeń lub nawet ich uszkodzenia. Rozwój technologii w ostatnich latach pozwolił na zminimalizowanie tych problemów oraz całkowite usunięcie problemu okablowania dzięki wprowadzeniu routerów bezprzewodowych zasilanych bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. Warto jednak pamiętać, iż omawiana dziś technologia w znacznym stopniu przyczyniła się do takiego stanu rzeczy, zwracając uwagę na możliwości kabla Ethernet, znacznie przewyższające wstępne założenia, ograniczające się jedynie do przesyłu danych.

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Jaxon
07-06-2016 godzina 19:24:47
That in\'hsitgs just what I\'ve been looking for. Thanks!
Gość: Cindy
07-06-2016 godzina 12:11:06
Just do me a favor and keep writing such trnanhect analyses, OK? http://yvupnttw.com [url=http://oijlimpjnwi.com]oijlimpjnwi[/url] [link=http://dknjqxbzgo.com]dknjqxbzgo[/link]
Gość: Lavon
07-06-2016 godzina 05:26:52
Grazi for mankig it nice and EZ.
Gość: Ally
07-04-2016 godzina 22:26:24
Your answer lifts the intnlligeece of the debate.
Gość: Fernando
14-12-2015 godzina 02:28:06
Personally I use a router and it works fine. Just be carfuel about your connection. Some ISPs limit the amount of bandwidth you can use and might charge if you use too much. Now if they go by you only get a certain amount or don\'t charge by the amount you use you will be fine. If they charge by the amount you use then you may need to find out a way to keep track of the amount you are using. http://kfmvnwf.com [url=http://vfsaoyrr.com]vfsaoyrr[/url] [link=http://tfwlbugscj.com]tfwlbugscj[/link]
Gość: Put
12-12-2015 godzina 07:40:40
Get a cable or DSL router and ceonnct them to your pc and Xbox360. That way both devices will be able to share your Internet ceonnction. Failing that, ceonnct a switch (or a hub if your desperate) to the ethernet port on your modem. A router is the best way to go if you have the money as it allows you to control the network and the Internet ceonnction from one device. Just go with what your wallet allows, both will be adequate.Chris
Gość: Oshin
12-10-2015 godzina 04:09:09
Get a Router with Good Security;The 360 Will Run Fine Through Any Connection, since it auto senses, but thats just the prbelom, its way too easy to have someone hack in to the system with an unprotected Connection to the Net.xbox.com/pcsetup has some utils you might like; useful for connection and games and handy stuff, especially if your Game Monitor is better than your PC Screen Mine is, I have a 32 Inch Screen that looks Way better than my PC Screen, but my PC Screen has a 19 with 5.1, so its kind of horses for courses http://uugcjc.com [url=http://alvgejvgx.com]alvgejvgx[/url] [link=http://knpshivth.com]knpshivth[/link]
Gość: Gaurav
12-04-2015 godzina 01:59:01
p2s:Everex CloudBook потихоньку будет утирать нос ASUS\'у за $399, при этом имея на борту 1.2GHz VIA C7ae-M Processor ULV, 512MB DDR2 533MHz, SDRAM, 30GB Hard Disk Drive, 7 WVGA TFT Display (800 x 480), VIA UniChrome Pro IGP Graphics, VIA High-Definition Audio, 802.11b/g, (1) 10/100 Ethernet Port, (1) DVI-I Port, (2) USB 2.0 Ports, (1) 4-in1 Media Card Reader, (1) .3MP Webcam, (1) Headphone/Line-Out Port, (1) Microphone/Line-In Port, (1) Set of Stereo Speaker, (1) Touchpad, (1) 4-Cell Lithium-Ion Battery 3 to 5 hours of battery life. Удачи оставаться конкурентно способными.
Gość: Pintu
12-03-2015 godzina 23:07:21
If time is money you\'ve made me a weiaehltr woman.
Użytkownik
borys35
Postów: 1
04-11-2015 godzina 03:57:54
Odpowiedz...
Wszystkie komentarze (12)