Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Ochrona antyspamowa

Spam jest doskonale nam znanym i powszechnym problemem, z którym na szczęście można skutecznie walczyć. Wystarczy tylko zapoznać się z podstawowymi informacjami odnośnie bezpieczeństwa oraz wykorzystać przydatne aplikacje i skrypty opisane w poniższym artykule.

 

Ochrona antyspamowa

Jak doskonale wiadomo, różnorodne ataki hackerskie nie są jedynie próbami włamania do komputerów osobistych użytkowników za pomocą Internetu i aplikacji śledzących czy wirusów. Mogą one przyjmować o wiele bardziej wymyślne formy, takie jak przesyłanie linków do spreparowanych stron umożliwiających wyłudzenie danych autoryzacyjnych lub podszywanie się pod administrację popularnych serwisów społecznościowych lub wiodących banków działających na terenie kraju, co pozwala na uzyskanie poufnych danych o użytkowniku ,bazując na jego niewiedzy. Większość z takich działań przeprowadzanych jest przy użyciu spamu, tak więc dzisiejszy artykuł poświęcimy sposobom ochrony przed tym niepozornym, a jednak niebezpiecznym zjawiskiem.

Informacje ogólne

Najczęściej do ochrony przed spamem wykorzystywane są standardowe filtry poczty elektronicznej, jednak postęp technologiczny umożliwił zastosowanie w praktyce o wiele bardziej zaawansowanych środków, takich jak dodatkowe aplikacje, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo w sieci. Specjaliści z branży podkreślają jednak, iż nawet najlepszy program antyspamowy okazać się może niewystarczający, jeżeli osoba korzystająca z zasobów sieciowych nie jest w pełni świadoma zagrożeń płynących z otwierania wiadomości zaklasyfikowanych jako spam, lub – co gorsza – klikania w załączone w takim e-mailu linki czy pobieranie załączników.

Zakładając jednak, że użytkownik jednostki zapoznał się z zagrożeniami związanymi z wiadomościami o charakterze reklamowym oraz e-mailami pochodzącymi z nieznanych źródeł, warto przyjrzeć się metodom, jakie wykorzystywane są przez klientów poczty elektronicznej oraz rozległe sieci, które pozwalają na znaczne zmniejszenie ryzyka zainfekowania komputerów lub wykradzenia danych autoryzacyjnych.

Jedną z najpowszechniejszych i jednocześnie najskuteczniejszych metod jest filtrowanie wiadomości, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowym blokowaniem adresów podejrzanych, z których nadawane są e-maile. Pozwala to na ograniczenie liczby spamu o ponad 80%, jako że w wielu przypadkach programy filtrujące pozwalają na dostarczanie wiadomości typu newsletter, na które użytkownik wyraził zgodę, podając na danej stronie swój adres e-mail. W takim przypadku konieczne jest ręczne usunięcie takiej wiadomości oraz dopisanie nadawcy do listy ignorowanych. Coraz częściej podkreśla się jednak konieczność zastosowania programów uczących się, które po pewnym czasie pracy w środowisku poczty elektronicznej danego użytkownika są w stanie właściwie podejmować decyzje odnośnie treści potencjalnie niebezpiecznych, oddzielając je od korespondencji biznesowej lub prywatnej. W przeciwnym przypadku dojść może do dwóch skrajnych zdarzeń – przekazania odbiorcy informacji groźnej, która z uwagi na wykorzystane technologie uwierzytelniające wydaje się być dla użytkownika bezpieczna, lub usunięcie/zablokowanie wiadomości e-mail pochodzącej z zaufanego źródła z uwagi na potencjalnie niebezpieczną treść (zbyt dużej wielkości załączniki, duża ilość odnośników, wykorzystanie fraz typowych dla spamu).

Wymienione wyżej działania prewencyjne niejednokrotnie łączone są z przekazywaniem poczty oraz stosowaniem dodatkowych technik autoryzacyjnych. Jednym z rozwiązań, stosowanym głównie w rozległych sieciach i dużych przedsiębiorstwach jest umożliwienie przesyłania treści odbiorcy jedynie przez użytkowników zaufanych, figurujących na odpowiednio przygotowanej liście obsługiwanej przez moduł filtrujący. Pozwala to na uzyskanie całkowitej pewności, iż dostarczone wiadomości pochodzić będą jedynie z pewnych i bezpiecznych źródeł, a ryzyko zainfekowania jednostki roboczej jest w takim przypadku znikome. Rozwiązanie to ma jednak swoje zauważalne mankamenty. Nie można bowiem nie wspomnieć, iż w przypadku rozległych kontaktów biznesowych, kiedy adres e-mail przesyłany jest znacznej liczbie potencjalnych partnerów, wiadomości przesyłane przez nich mogą zostać niedostarczone z uwagi na nieuwzględnienie ich na liście nadawców uwierzytelnionych. Co więcej, rozważając ten sam przypadek – powiększanie spisu zaufanych użytkowników o kilkanaście lub kilkadziesiąt pozycji dziennie może okazać się zajęciem czasochłonnym i wysoce nieefektywnym.

Popularnym rozwiązaniem pozwalającym na zaklasyfikowanie nieznanych nadawców jako potencjalnie niebezpiecznych lub zaufanych jest wykorzystanie skryptu uwierzytelniającego, przesyłającego zapytanie osobie, która przesłała wiadomość. W informacji zwrotnej, użytkownik proszony jest o wykonanie ściśle określonego działania, jak na przykład przesłanie swoich danych kontaktowych lub kliknięcie przesłanego linku, co pozwala określić, czy jest to rzeczywisty nadawca otrzymanej wiadomości, czy też mamy do czynienia z treściami generowanymi automatycznie i przesyłanymi do setek osób jednocześnie za pomocą spreparowanych list mailingowych. Warto dodatkowo nadmienić, że zapytanie takie generowane jest tylko raz, tak więc po właściwym wykonaniu określonego przez skrypt programu, nadawca nie musi wykonywać tych samym czynności po każdorazowym przesłaniu wiadomości e-mail. Co więcej, zostaje on uwzględniony na liście użytkowników zaufanych oraz zweryfikowanych, dzięki czemu wiadomości od takiej osoby dostarczane będą bez kontroli przeprowadzanej przez filtr, jak również nie zostaną bez uzasadnionego powodu lub ingerencji użytkownika zablokowane.

Niezwykle przydatne są także aplikacje i skrypty sprawdzające przesyłane informacje pod kątem treści. Pozwalają one bowiem z wysokim stopniem prawdopodobieństwa wytypować e-maile o charakterze reklamowym, jako że tworzone są one z zastosowaniem bliźniaczo podobnych fraz i zwrotów, które są niezwykle rzadko wykorzystywane w korespondencji prywatnej lub stricte biznesowej. Umożliwia to oddzielenie wiadomości zbędnych oraz poinformowanie użytkownika o fakcie ich wykrycia, dzięki czemu może on podjąć odpowiednie kroki – zablokować adres e-mail z którego treści zostały nadane, lub na własną odpowiedzialność przyjąć oraz otworzyć wiadomość.

Ciekawym rozwiązaniem jest także wprowadzenie blokady weryfikującej dostarczane treści pod kątem kraju pochodzenia. Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza w sytuacji, kiedy konto pocztowe wykorzystywane jest do prowadzenia korespondencji jedynie na terenie kraju, bez ewentualnej konieczności wymiany treści pomiędzy użytkownikami znajdujących się w innych częściach globu. Filtr taki pozwala na uniknięcie obcojęzycznych treści reklamowych oraz wiadomości niebezpiecznych, jako że mamy całkowitą pewność iż nie są one adresowane do nas, i z dużą dozą prawdopodobieństwa generuje je automat. Zaleca się nie tylko blokowanie takich nadawców, ale również wpisywanie ich do tak zwanej czarnej listy DNS, która na podstawie podanego adresu IP użytkownika przesyłającego niechciane wiadomości blokować będzie wszelką korespondencję pochodzącą ze ściśle określonej jednostki roboczej.

Nowoczesne oprogramowanie stosowane w klientach poczty oraz wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych pozwala także na rozpoznawanie zagrożeń w przesyłanych wiadomościach dzięki ich niezgodności z określonymi standardami komunikacyjnymi. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż osoby rozpowszechniające spam, czy to samodzielnie, czy za pomocą specjalnych aplikacji, niejednokrotnie wykorzystują niepoprawnie napisane oprogramowanie oraz skrypty. Może to być spowodowane faktem, iż znaczna część spamerów to programiści, którzy odpowiednie aplikacje lub ich moduły tworzą sami, tak aby spełniały wysoce spersonalizowane zadania. Innym z powodów niemożności spełnienia standardów jest brak legalnej kontroli nad jednostką roboczą, która wykorzystywana jest w celu przesyłania wiadomości o charakterze reklamowym, co z jednej strony wskazuje na wysoce podejrzany proceder ze strony nadawcy, a z drugiej – pozwala w prosty sposób zablokować przesyłanie przez niego treści niepożądanych.

Podsumowanie

Jak doskonale wiadomo, spam jest coraz większym problemem środowiska internetowego, jako że rozsyłany jest w gigantycznych ilościach przez specjalnie przygotowane do tego celu aplikacje przy wykorzystaniu list mailingowych. Na szczęście, istnieje wiele sposobów, dzięki którym ochronić się można przed natłokiem niechcianych treści. Większość z nich opisana została powyżej, i skupia się głównie na autoryzacji i filtrowaniu wiadomości, jak również blokowaniu użytkowników, którzy uznani zostali za niezaufanych.  Niekiedy stosowane są także dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak analiza zawartości za pomocą specjalnego programu. Pozwala to na dokładne określenie ilości oraz charakterystyki przesłanych załączników, co może w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko zainfekowania komputera. Niezwykle istotne są również działania podejmowane przez użytkownika, który powinien zadbać o uzupełnianie listy zaufanych/niebezpiecznych nadawców w regularnych odstępach czasu, umożliwiając blokowanie znacznej ilości wiadomości niepożądanych. Zaleca się także daleko idącą ostrożność przy dopisywaniu się do list mailingowych oraz przy podawaniu adresu e-mail na niezaufanych stronach internetowych, co również może zauważalnie zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z klienta poczty elektronicznej.

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Pharmb356
09-06-2016 godzina 20:10:12
Very nice site!
Gość: Pharme744
09-06-2016 godzina 20:09:51
Very nice site! cheap goods http://ypxaieo2.com/ooosyay/4.html
Gość: Pharmf647
09-06-2016 godzina 20:09:21
Very nice site! [url=http://ypxaieo2.com/ooosyay/2.html]cheap goods[/url]
Gość: Pharmf182
09-06-2016 godzina 20:08:51
Very nice site! cheap goods
Gość: Pharmf219
09-05-2016 godzina 14:17:21
Very nice site!
Gość: Pharmd463
09-05-2016 godzina 14:16:47
Very nice site! [url=http://oieapxy2.com/tyvkrt/2.html]cheap goods[/url]
Gość: Pharmb381
09-05-2016 godzina 14:16:31
Very nice site! cheap goods
Gość: Pharmk439
09-04-2016 godzina 08:05:12
Very nice site!
Gość: Pharmd239
09-04-2016 godzina 08:04:53
Very nice site! [url=http://yieapxo2.com/qoqtoa/2.html]cheap goods[/url]
Gość: Pharmb713
09-04-2016 godzina 08:04:30
Very nice site! cheap goods
Wszystkie komentarze (47)