Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną w 2013 r

Mapa pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną

W 2013 r. wybudowano 7,1 tys. km nowych sieci światłowodowych, wobec planowanych 5,3 tys. km,  a nakłady inwestycyjne przekroczyły 350 mln zł, z czego 53 mln pochodziło ze środków UE - wynika z Raportu Prezesa UKE dotyczącego  pokrycia terytorium Polski infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.

W 2013 r. prawie we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ponad dziesięciu przedsiębiorców udostępniało sieci światłowodowe. Ważniejsze jest jednak, że konkurencyjność na poziomie co najmniej trzech przedsiębiorców, dająca dobrą podstawę do osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zaczyna już występować w niemal 240 miejscowościach mniejszych (przeważnie małych miastach), mających od 5 do 20 tys. mieszkańców i w niemal 100 miejscowościach (w tym w największych wsiach), mających od 1 do 5 tys. mieszkańców.

Lokalizacje optycznych punktów styku

Lokalizacje optycznych punktów styku
Źródło: uke.gov.pl


Zdecydowanie zmalała liczba miejscowości liczących poniżej 500 mieszkańców, w której żaden przedsiębiorca nie deklaruje posiadania węzła sieci telekomunikacyjnej – w 2013 r. udział takich miejscowości spadł do 30%.

Lokalizacje węzłów światłowodowych

Lokalizacje węzłów światłowodowych
Źródło: uke.gov.pl


Z planów wynika, że w 2014 r. szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska łącznie ponad 338 tys. gospodarstw domowych, z czego 70% – już w sieciach nowej generacji (NGA). Wyraźny jest również trend inwestowania w technologie dostępowe klasy NGA, gwarantujące szybkości dostępu do Internetu na poziomie wyznaczonym przez Europejską Agendę Cyfrową.

Raport przynosi kilka dobrych, kluczowych dla rynku Informacji. Budujemy szybciej niż planowano,  nie zwiększając niemal wydatków publicznych, rośnie konkurencja, nowoczesna infrastruktura staje się dostępna w coraz mniejszych miejscowościach -  mówi Magdalena Gaj, Prezes UKE. Co ważniejsze, widać też bardzo pozytywny trend - w rozwój infrastruktury przedsiębiorcy inwestują swoje pieniądze. To oznacza że ten rynek infrastruktury telekomunikacyjnej staje się w Polsce coraz silniejszy i stale się rozwija. Na tym skorzystają przede wszystkim konsumenci -  dodaje.

Raport wykazuje także, że w 2013 r. wybudowano  dużo więcej nowych sieci światłowodowych, niż wynikało z planów, zakładających budowę 5,3 tys. km. Ta  zwiększona skala inwestycji  została osiągnięta przy niemal niezwiększonym poziomie środków publicznych (ok. 53,3 mln zł). Oznacza to, że operatorzy uznali, iż na wielu terenach warto już inwestować własne środki. Z planów inwestycyjnych na 2014 rok wynika, że możemy oczekiwać istotnego wzrostu długości sieci – planowana jest budowa niemal 7,5 tys. km. Rośnie także długość planowanych odcinków. W 2013r. średnia długość wybudowanego odcinka wyniosła 1,18 km, w 2014 r. wzrosła ona do 3,8 km, zaś większość planów dotyczy odcinków o długości do 10 km.

Procent miejscowości, w których żaden podmiot nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych

Procent miejscowości, w których żaden podmiot nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych
Źródło: uke.gov.pl


Niniejszy raport publikowany jest w momencie przełomowym dla rozwoju dostępu szerokopasmowego w kraju. Plany inwestycji na 2014 r. kształtujące się na poziomie ponad 760 mln zł, a także zdecydowanie zwiększona alokacja środków UE (na poziomie 440 mln zł oznaczają, że w decydującą fazę weszły projekty kluczowe dla całego kraju. Przyjęty został Narodowy Plan Szerokopasmowy, który wytycza kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zakłada zapewnienie dostępu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich gospodarstw domowych do 2020 r.  Jednocześnie wkraczamy w nową perspektywę finansową, która zapewnia Polsce 1 mld euro ze środków unijnych na realizację tego celu  -  podkreśla Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, samorządy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Warto podkreślić, że informacje udostępniło w tym roku 3425 podmiotów, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego, kiedy uzyskano dane od 3221 uprawnionych podmiotów. SIIS jest unikalnym narzędziem przede wszystkim dla przedsiębiorców, bo wskazuje lokalizację punktów, które są przygotowane do kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych (w 2012 r. było ich 2,8 tys. w 2013 już 7,5 tys.). Udostępnienie tej informacji – wraz z parametrami kolokacji  oraz deklaracjami o możliwości udostępnienia powierzchni w obiekcie, możliwości instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii – zdecydowanie ułatwia podłączanie nowych sieci i uruchamianie usług.

Jako Urząd stale zachęcamy wszystkie podmioty, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, do przekazywania danych na temat pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną. Doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej przekonały już wszystkich o tym, że dokładne dane – gromadzone, przetwarzane i udostępniane w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, stanowią niezbędną podstawę do aktualnych analiz gospodarczych. Dzięki wiarygodnym i rzetelnym informacjom, przedsiębiorcy otrzymują jasne kryteria wyboru obszarów pod inwestycje, a to przekłada się na widoczne efekty: dobre planowanie i optymalne wykorzystanie środków publicznych czy inwestycje perspektywiczne, pobudzające popyt na usługi.

Załączony Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wykaz lokalizacji, dla których Prezes UKE wydał decyzje o warunkach świadczenia bezpłatnych usług dostępu do Internetu (hot-spoty).

 

Wykaz lokalizacji, dla których Prezes UKE wydał decyzje o warunkach świadczenia bezpłatnych usług dostępu do Internetu (hot-spoty).
Źródło: uke.gov.pl

 

Udział miejscowości, które uzyskają dostęp do Internetu w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 2.1 PO RPW i 8.4 POIG wśród ogółu tzw. „białych plam” (miejscowości, w której żaden przedsiębiorca nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych).

 

Udział miejscowości, które uzyskają dostęp do Internetu w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 2.1 PO RPW i 8.4 POIG wśród ogółu tzw. „białych plam” (miejscowości, w której żaden przedsiębiorca nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych).
Źródło: uke.gov.pl

 

Źródło tekstu i zdjęć: http://www.uke.gov.pl

Podobne publikacje

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Marnie
07-09-2016 godzina 02:28:29
Inileltgence and simplicity - easy to understand how you think. http://yfqdxd.com [url=http://fxggww.com]fxggww[/url] [link=http://mrjflrrerq.com]mrjflrrerq[/link]
Gość: Buffee
07-06-2016 godzina 19:25:20
Your posting is abutsloely on the point!
Gość: Greta
07-06-2016 godzina 19:25:14
And I was just wonedring about that too!
Gość: Jesslyn
07-06-2016 godzina 12:12:33
I just hope wheeovr writes these keeps writing more! http://dtfobir.com [url=http://iruzjmbe.com]iruzjmbe[/url] [link=http://qhcdso.com]qhcdso[/link]
Gość: Laquisha
07-06-2016 godzina 05:27:44
Heckuva good job. I sure apaicerpte it.
Gość: Cyelii
07-06-2016 godzina 05:27:42
Aporeciatipn for this information is over 9000-thank you!
Gość: Butterfly
07-04-2016 godzina 23:12:27
All of these articles have saved me a lot of hedeachas.
Gość: Cordy
07-04-2016 godzina 22:53:38
This potinsg knocked my socks off
Gość: Ety
14-12-2015 godzina 02:22:58
We may disagree over Wassel\'s value in the booth, but suelry we call agree that adding the prefix Funky Cold to Gabriel Medina\'s last name is a stroke of unmitigated genius, itself alone worthy of accolades (for those who don\'t know, this references a now-kitchsy rap music chorus from the 1980 s). Furthermore, manipulating Joel Parkinsons\' last name to call a tube ride ( Parko parks it! ) places this man squarely in the rarified air of legendary play-by-players. Bravo! http://aekrryui.com [url=http://bzmkkjumidw.com]bzmkkjumidw[/url] [link=http://cmnzcq.com]cmnzcq[/link]
Gość: Willian
12-12-2015 godzina 07:34:51
Does anyone unndsrtaed why we surfers have to qualify every critique with but the guy charges? No one is saying he doesn\'t charge big surf, they are saying he sucks as a commentator. Do you feel the need to say, I don\'t like Maroon 5, but Adam Levine wears nice shoes. I dislike Obama, but he\'s still a great dad. My wife can\'t park a car, but she makes good lasagna. ???? A & B have nothing to do with one another. Jesus are we lame.
Wszystkie komentarze (13)